Erb Völungarů

Štít je stříbrně a černě polcený. V pravé polovině štítu se nachází zelený drak v letu, vlevo hledící, v červené zbroji. V levé polovině se nachází stříbrná harfa s devíti strunami, rámem natočená vlevo.