Erb Drakonissů

Štít je stříbrně a červeně polcený. V pravé polovině štítu se nachází zelený drak v letu, vlevo hledící, v červené zbroji. V levé polovině štítu se nachází zlatý reflexní luk, který kříží tři zlaté šípy.