Kniha návštěv

Rejstřík

A prosím někdy rejstřík postav... :) Pořád dávám kdo je kdo, ale hodil by se.

Re: Rejstřík

Konečně už je tam :-) Přehled jmen zde https://www.ollo-f.net/glosare/glosar-jmen/ a přehled míst tady https://www.ollo-f.net/glosare/glosar-mist/
Díky, aspoň jsem se donutila si v tom sama udělat pořádek!

ostrov Hällristingar

Ahoj. Dějová linka se mi líbí (přečet jsem všechny dosavadní díly na jeden zátah), ale neodpustím si pár kritických připomínek: 1) Chybí mi praktický popis ostrova, kde se příběh odehrává. Není na škodu hodit čtenáře do víru dění, ale průběžně by mělo na povrch vyplynout víc geografických informací (si myslím). 2) K čemu potřebuje ostrovní království "hraničáře", když má přírodní hranice?? Do role tradičních ochránců vládnoucí rodiny bylo možné postavit palácovou gardu, spřízněný rod, nebo nějakou jinou panovníkem privilegovanou skupinu (rybáře, obchodníky, lovce, mnichy, osvobozené otroky...), která by byla oporou proti šlechtě a její existence by dávala smysl. 3) Hagalův útěk od hraničářů. No sorry, ale za dané situace, kdy kus země díky zradě ovládl nepřítel, by cizího člověka nikdo jen tak běžet nenechal. Normálně uvažující odbojář by dospěl k názoru, že uprchlík byl jedním ze zrádců, který při boji došel úhony a byl zapomenut a teď po vyléčení znovu prchá informovat své chlebodárce. A každý rozumný velitel by ho nechal buď přišpendlit ke stromu, nebo aspoň sledovat, aby si ověřil, kam běží.

Re: ostrov Hällristingar

Honzo, díky moc za připomínky. Mám radost, že nad příběhem někdo tak pěkně přemýšlí. Tak pěkně popořádku:

1) Mapu mám nachystanou, objeví se tu zakrátko i s podrobnějším zeměpisem. Prozatím jsou použitelné naše LARPové stránky https://www.glitnir.estranky.cz/clanky/herni-svet.html Dojde ale určitě ještě k pár úpravám.
2) Otázka hraničářů s tím souvisí – k ostrovu přináleží ještě malá pevninská část, země Iss, a navíc nemělo jarlovo území tytéž hranice od počátku, takže funkce hraničářů zde vznikla historicky. Nadále je jejich hlavním úkolem střežit a bránit zejména zemi navenek spíš než jarlovu rodinu jako takovou; zvláštní pomoc Sigbjörnovi (potažmo Ydalir) je dána z velké části vzájemným přátelstvím a roli zde hraje i to, že je třeba zabezpečit následnictví. Ke spřízněnému šlechtickému rodu patří velitel (a jeho bratři), ale žijí od dvora v ústraní a nemají vlastně žádné majetky, z čehož vyplývá maximální možná neutralita (vůči ostatním rodům). A v neposlední řadě jsem pojem „hraničáři“ zvolila kvůli obvyklým asociacím: skrytý, rozptýlený lid, po celý rok přežívající v přírodě, který ji dokonale zná a je její součástí, poněkud samorosti…
3) Co se týče Hagala – ano, na první pohled se to jeví nelogicky. Druhá věc je, co by vlastně mohl prozradit, kdyby ho dopadli? O tom, že hraničáři přebývají v lesích okolo hlavního města (i jinde) se u dvora všeobecně ví – to, že „někde tam“ jsou. O Ydalir ani Sigbjörnovi nemá Hagal tušení. Les je divoký a těžko prostupný a hraničáře, kteří jsou po něm rozptýleni po malých skupinkách v nestálých tábořištích, dokonale znají terén a mají les prošpikovaný hlídkami, může kdokoli cizí sotva najít, natož ohrozit – přinejmenším Aldafir je o tom přesvědčen. Ano, je v tom špetka pýchy…

S radostí zodpovím jakékoli další dotazy a doufám, že tě čtení bude i nadále těšit!

Přidat nový příspěvek

Napište mi

Chcete Ollo pochválit, sdělit konkrétní připomínku či nápad nebo se na něco zeptat? Nezapomeňte na e-mail, ať vám můžu poděkovat a odpovědět.