Glosář míst

Bjarkö

Nejstarší z klášterů a centrum řádu Zasvěcených. Nachází se na jihozápadním cípu ostrova. Pobýval a studoval zde Sigbjörn Luitir. Představeným kláštera byl v té době velmistr Sæmir, později Sif.

Breidablik

„Město slunečního jasu“ v severovýchodním cípu ostrova, mezi řekami Elliðaár a Fnjóská. Sídlo Hrítningsgjörturů.

Drakkishæd

Návrší v hlavním městě Hällristingaru, na němž Hariwulf z Erilazu zbudoval svůj palác. Místo masakru při povstání a vpádu 192 o. l.

Gætinnskógur

„Strážní les“, rozkládající se na severozápad od hor Tvíburar. Po vpádu a pod nátlakem Harnenských se zde soustředila většina hraničářů.

Gladsheim

„Šťastná země“, prosperující kraj v severovýchodním cípu ostrova s přístavním centrem stejného jména. Sídlo rodu Skallagrímssonů a po povstání a vpádu přechodně i veškeré vlády nad ostrovem coby sídlo harnenského místodržícího.

Glitnir

„Polární záře“, skrytý dvorec hraničářů vysoko v horách na severovýchodě, nedaleko Severního průsmyku. Po korunovaci se sem uchýlila dědička Ydalir Drakonissä spolu s částí Věrných.

Hällristingar

Název ostrova i jeho hlavního města. Město bylo po povstání a vpádu roku 192 o. l. vypleněno a zpustošeno. Po svém prohlášení jarlem sem v roce 194 o. l. z Gladsheimu opět přesídlil Dordovir Skallagrímsson.

Harnen

Nejbližší pevninský soused Hällristingaru a Iss, vzdálený mnoho dní plavby po moři směrem na jihovýchod. Zemi vládne císař Alexios III., celé řadě stále se rozrůstajících podrobených území pak jednotliví místodržící a úředníci. Velmi bohatá a vyspělá námořní velmoc s vlivnou a početnou šlechtou.

Himinbjörg

„Nebeská hora“, střed ostrova a jeho nejvyšší vrchol. Podle pověstí v sobě skrývá srdce ledového draka a jedno z proroctví tvrdí, že pokud zde bude ze zloby či vášně prolita krev, drak se probudí.

Iss

Studený a poměrně nehostinný kraj na pevnině v nejbližším sousedství ostrova, pod jehož vládu spadá. Kromě přístavu Fólkrangr se zde nachází pouze několik menších sídel.

Jarlskógur

„Jarlův les“ rozkládající se v kopcích na jih od hlavního města. Před povstáním a vpádem domov většiny hraničářů.

Jökulsá

„Ledovcová řeka“. Pramení pod horou Himinbjörgem a teče na severozápad přes niderheimské nížiny. Největší říční tok na ostrově.

Kamenitý žlab

Koryto vyschlé řeky pod horou Trollbjörg.

Maiwiollo

Skalnatý „Racčí útes“ nad přístavem Muinahópa na severozápadě ostrova.

Manzargil

Trpasličí podzemní město v hällristingarských horách.

Muinahópa

Elfský přístav ukrytý ve skaliscích na severozápadě ostrova v opuštěné krajině za Lesem. Nachází se zde artaherův podzemní palác a kotví tu elfská flotila.

Niderheim

Kraj úrodných nížin na západě ostrova mezi řekou Jökulsá a městem Nordheim.

Nordborg

Hradiště v Severním podhůří, rodové sídlo Gunnlang Rusovlasé.

Nordheim

Největší město na západ od hor, centrum Niderheimu.

Severní podhůří

Málo zalidněný kraj na sever od Gætinnskóguru a hällristingarského pohoří. V současnosti je zde jediným větším lidským sídlem Nordborg, rodiště Gunnlang Rusovlasé.

Severní průsmyk (Legarsystir)

Nejsevernější přechod přes hällristingarské pohoří. Obtížně přístupný. Nedaleko průsmyku byl postaven dvorec Glitnir.

Skírn

Dříve vzkvétající městečko, které prosperovalo z těžby kvalitní železné rudy a výroby zbraní. Po skončení těžby pomalu vymírající vesnice.

Sökkvabekr

„Zamokřená země“, bažinatý kraj na jihovýchodě ostrova s centrem v Thrymheimu.

Thrymheim

Město v kraji mokřadů v jihovýchodním cípu ostrova s jarlovým palácem.

Trollbjörg

Hora na severovýchodě, v níž se ukrývá trpasličí město Manzargil, podle zkazek propojené chodbami s ostatními částmi hällristingarských hor.

Trúdbjörg

Druhá nejvyšší hora ostrova na jižním konci hällristingarského pohoří.

Tvíburar

„Blíženci“, dvojice vysokých hor s průsmykem, které se tyčí ve středu ostrova. Průsmykem vede důležitá stezka k hlavnímu městu.