Glosář jmen

Akureyri

Jeden ze čtyřiadvaceti představených klášterů Zasvěcených.

Aldafir (A. Völungar)

Velitel hällristingarských hraničářů. Starší bratr Aldarise a Andafina, potomek jednoho z nejstarších hällristingarských rodů.

Aldaris (A. Völungar)

Hraničář, bard a letopisec. Bratr Aldafira a Andafina.

Alexios III. Angelos

Císař země Harnen.

Algiz (A. Eihwazsson Hrítningsgjörtur)

Syn a dědic Eihwaze Ehwazssona, manžel Ydalir.

Andafin (A. Völungar Quendandil)

Hraničář a skald, pomocník léčitele Sariho, přítel elfů. Nejmladší bratr Aldafira a Aldarise.

Dordovir (D. Skallagrímsson)

Ingevirův jediný syn a dědic, po otcově smrti nadále významný spojenec Harnenských. Za manželku si vzal dceru harnenského místodržícího Syagrii Kantakuzenu.

Eihwaz (E. Ehwazsson Hrítningsgjörtur)

Významný šlechtic, přední zástupce Věrných. Jeho dědicem je syn Algiz. Sídlí v Breidabliku a mezi jeho državy patří doly ve Skírnu.

Fagridalur

Jedna ze čtyřiadvaceti představených klášterů Zasvěcených.

Fjólar (Ragnarsson)

Hällristingarský šlechtic, jeden z předních Věrných. Bratranec Dordovira Skallagrímssona.

Gjallir

Jedna ze Zasvěcených, její představenou je Fagridalur.

Grimbur (G. z Manzargilu)

Trpaslík z hällristingarských hor, spolupracující s Eihwazem Hrítningsgjörturem.

Gundakar

Jeden ze čtyřiadvaceti představených klášterů Zasvěcených.

Gunnlang (G. Rusovlasá ze Severního podhůří)

Manželka jarla Øysteina, matka Sigbjörna a Ydalir. Zavražděna při Povstání a Vpádu roku 192 O. l.

Gwer Den

Jeden z Prvních – prastarých obyvatel ostrova, přírodních bytostí. Spojenec elfů a Věrných. Pobývá převážně v Lese na severním pobřeží.

Haakon Sigurdsson Drakoniss

Slavný vůdce a válečník, který podle pověstí zabil v zemi Iss ledového draka a po návratu na Hällristingar v následujícím roce pojmenoval svůj rod Drakonissové.

Hagal (Ingvarsson)

Jeden z Věrných, bývalý člen osobní stráže jarla Øysteina. Jediný z přítomných, kdo přežil masakr v jarlově paláci při Povstání a Vpádu roku 192 O. l.

Idhrenion (I. z Lesa)

Vůdce společenství elfů žijících v Lese na severním pobřeží.

Ingevir (I. Kladivo Skallagrímsson)

Významný šlechtic a spojenec Harnenských na Hällristingaru. Zosnoval Povstání a vyvraždění jarlova dvora roku 192 O. l. a v témže roce byl zavražděn. Otec Dordovira Skallagrímssona.

Jarve

Stařešina a fojt Skírnu a předák tamních dolů.

Julla

Thorgarova manželka a čarodějnice.

Kaunaz

Jedna ze čtyřiadvaceti představených klášterů Zasvěcených.

Lainadan (L. Luimë, artaher)

Vládce mořských elfů v přístavu Muinahópa, milenec Gunnlang a otec Sigbjörna. Jménem svého lidu uzavřel spojenectví s Věrnými.

Lalwendë

Elfka, sestra cána Rainy, vychovatelka Ydalir.

Loftrún

Vesnická dívka, matka hraničáře Sariho.

Manzargil

Lidem zcela neznámé trpasličí město v severovýchodní části hällristingarských hor. Jeho střed se nachází pod horou Trollbjörgem, v podzemí je však propojeno s dalšími sídly a doly v blízkém i dalekém okolí.

Nøkken

Lesní bytost, jeden z Prvních. Dokáže měnit podobu, nejčastěji však přebývá v těle mladého muže, který hraje na housle a zpívá kouzelným hlasem, láká mladé dívky a topí je v jezeře.

Nordborg

Staré hradiště a jediné větší sídlo v Severním podhůří, obývané rodinou Gunnlang Rusovlasé.

Örvar (Ö. Hjortholt)

Šlechtic, jeden z předních Věrných, přítel Eihwaze Ehwazssona.

Øystein (Ø. Eriksson Drakoniss, jarl)

Vládce Hällristingaru a země Iss od roku 168 O. l., manžel Gunnlang Rusovlasé a otec Ydalir. Zavražděn při Povstání a Vpádu roku 192 O. l.

Raegbund (R. z Přístavu)

Elf, kapitán elfského loďstva v přístavu Muinahópa.

Raina (R. Vanima, cáno)

Elf, pobočník artahera Lainadana, bratr Lalwendë.

Sæmir

Představený kláštera v Bjarkö v době, kdy tam studoval a působil Sigbjörn, a zároveň velmistr celého řádu Zasvěcených.

Sari (S. Quendandil)

Hraničář a léčitel se zázračnými schopnostmi, blízký rádce a pomocník Gunnlang Rusovlasé, vychovatel a přítel Sigbjörna.

Saxarachilos (Manuel S. Kantakuzenos)

Harnenský místodržící na Hällristingaru.

Sigbjörn (S. Luitir, S. Perelda, artaheryondo)

Narozen 169 O. l. Starší, nevlastní bratr Ydalir, syn Gunnlang a Lainadana. Vzdal se následnictví jarlova trůnu. Po vstupu do řádu Zasvěcených nazýván Sigbjörn Luitir (Mnich), mezi elfy znám jako Sigbjörn Perelda (Půlelf).

Snorri

Jeden z předních hraničářských zvědů.

Sif

Představený kláštera v Bjarkö a velmistr řádu Zasvěcených, nástupce Sæmira.

Syagrie Kantakuzena

Dcera Saxarachila, harnenského místodržícího na Hällristingaru. Manželka Dordovira Skallagrímssona.

Thorgar

Hagalův přítel manžel Jully. V minulosti korzárský kapitán plavící se ve službách Ingevira Skallagrímssona, později vůdce pouličních banditů v přístavu Gladsheim a hraničář.

Trollbjörg

Čtvrtá nejvyšší hora Hällristingaru, opředená mnoha pověstmi. V jejích útrobách se nachází trpasličí město Manzargil.

Ydalir (Idunn Gunnlang Y. Øysteinsdóttir Drakonissä, jarlinn)

Narozena 177 O. l. Mladší, nevlastní Sigbjörnova sestra, dcera Gunnlang a Øysteina. Manželka Algize Hrítningsgjörtura. Jarlovou dědičkou ustanovena poté, co se Sigbjörn zřekl následnictví.

Zopyros Kantakuzenos

Syn Saxarachila, harnenského místodržícího na Hällristingaru.